Home

Nieuwe datum Gemeenschapsveiling De Weere is 2 april 2022!

Samen staan wij sterk

In mei 2019 zijn de voorbereidingen voor een Gemeenschapsveiling gestart. In goed overleg met het bestuur van de Lambertuskerk (die al jaren een kerkenveiling organiseerde) en de voetbalvereniging (die de laatste jaren ook tweemaal een veiling heeft georganiseerd) is besloten om de krachten te gaan bundelen. Op 08-11-2019 is hiervoor de Stichting Gemeenschapsveiling De Weere opgericht.

De Gemeenschapsveiling wordt eens per 2 jaar georganiseerd met als doel het financieel ondersteunen van verenigingen, stichtingen en officiële organisaties die gevestigd zijn in de Weere. Met de opbrengst van de veiling kunnen projecten uitgevoerd worden wat met de normale contributies en subsidies geen haalbare kaart zijn. Eens per 2 jaar kunnen verenigingen zich aanmelden met een project om deel te nemen aan de veiling. Stichting Behoud Lambertuskerk is een vaste partner van de Gemeenschapsveiling.

De eerste Gemeenschapsveiling vindt plaats op zaterdag 2 april 2022 in café ’t Centrum in De Weere.

Hoe het werkt

Wanneer mag mijn vereniging deelnemen?

Een vereniging kan aan de Gemeenschapsveiling deelnemen wanneer deze is gevestigd in de Weere, of daar een sterke binding mee heeft.

1
Hoe meld ik mijn vereniging aan?

Aanmelden kan door een project in te dienen via het inschrijfformulier, voorzien van een offerte. Het project moet iets tastbaars opleveren.

2
Wat wordt er van mijn vereniging verwacht?

Als tegenprestatie wordt verwacht dat elke deelnemende vereniging ook vrijwilligerstaken uitvoert. Wanneer alle projecten zijn aangemeld zal het stichtingsbestuur contact opnemen met de verenigingen om te bespreken hoeveel vrijwilligers er uitgevoerd moeten worden. Hoe hoger het ingediende bedrag, hoe meer vrijwilligers er geleverd moeten worden.

3
Wat levert het op?

De veilingopbrengst wordt verdeeld onder Stichting Behoud Lambertuskerk en de deelnemende verenigingen. Hiermee kunnen de ingediende projecten worden uitgevoerd.

4

Deelnemende verenigingen

Locatie:

Driestedenweg 126

1661BL De Weere

 

Datum en tijd:

Zaterdag 2 april 2022 vanaf 19:00